Äänestämisen tehottomuus

Kuten aina muutaman vuoden välein, on jälleen mahdotonta olla kuulematta ylistyslaulua demokratialle, sävyltään niin optimistista puhuttaessa "mahdollisuudestamme vaikuttaa", sekä painostavaa puhuttaessa "kansalaisvelvollisuudesta".Miten vaikuttamismahdollisuutemme sitten toteutuu? Itse kukin etsii ja löytää omia näkemyksiään parhaiten vastaavan ehdokkaan, asuinpaikasta riippuen kymmenten tai noin tuhannen muun joukosta, vain kohdatakseen karut strategiset realiteetit – onko minulle sopivimmalla ehdokkaalla pienintä mahdollisuuttakaan päästä läpi? Näin demokraattiseen päätöksentekoon väitetysti väistämättä kuuluvat kompromissit tulevat eteen jo ennen kuin varsinaisia päätöksentekijöitä on edes valittu. Ei ole vaikeaa tuntea niin kutsuttuja vaikuttamismahdollisuuksiaan äärimmäisen rajallisiksi, ellei jopa olemattomiksi.

Mitä esitämme vaihtoehdoksi? Kuvitelkaa yhteiskunta, jossa kaikki vaalien yhteydessä kampanjoinnin eteen työskentelevät ihmiset päättäisivätkin sen sijaan organisoitua, ja käyttää aikansa tavoitteidensa saavuttamiseen itse. Jokainen suosikkiehdokkaasi puolesta jakamasi lentolehtinen, liimaamasi juliste, sekä rahoittamasi lehtimainos voivat parhaimmillaankin saada valtuustoon vain yhden valtuutetun kymmenten muiden joukkoon puolustamaan jossain määrin yhteneviä näkemyksiänne. Eikö siis olisi tehokkaampaa järjestäytyä yhteisöissäsi, toimia suoraan sinulle tärkeiden asioiden eteen, eikä pelkistää politiikkaa ehdokkaiden hymyileviksi kasvoiksi?