Eurovaalit tulevat, ketä kiinnostaa?

Euroopan parlamenttivaalit. YLE Uutisten tekemän selvityksen mukaan kolmasosa vastanneista ei osannut nimetä europarlamentaarikon tärkeintä tehtävää. Ja miksi osaisikaan? Eurovaalit ovat oppikirjaesimerkki siitä, kuinka kansalaiset eristetään politiikanteosta. Euroopan parlamentissa päätettävät asiat mielletään niin kaukaisiksi ja abstrakteiksi, että helposti tulee mieleen jättää näiden päätösten teko "ammattipoliitikoille". Tämä onyksi päämäärä, johon edustuksellinen demokratia järjestelmänä pyrkii. Jos yksilöt uskovat etteivät he ymmärrä päätettävistä asioista mitään, heidät on helppo passivoida vain tiputtamaan äänestyslippu laatikkoon ja saada aikaan illuusio siitä, että he ovat osaltaan osallistuneet politiikantekoon.

Upseeri vs. aktivsti: Eurovaalit