Helsingin Sanomat avaa Mediakoneen vaalien mediaseurantaan

Helsingin Sanomat on avannut Mediakoneen. "Media pyrkii kohtelemaan eri puolueita tasapuolisesti, mutta tekeekö se niin käytännössä? HS:n mediakone näyttää reaaliajassa, miten paljon eri puolueet saavat näkyvyyttä isoissa tiedotusvälineissä", kertoo HS sivuillaan.

Mediakoneen tuottamista grafiikoista käy ilmi, kuinka monta kertaa eri puolueita tai niiden edustajia on käsitelty mediassa. Tiedot pohjautuvat Defcomb-yrityksen teknologiaan, joka analysoi koneellisesti artikkeleiden sisältöä.

Anarkisteja tai muita ulkoparlamentaarisia poliittisia tahoja Mediakone ei huomioi.